Double-click to start typing
Dou
Double-click to start typing
Double-c

Buis en Brugman Psychiatrisch Advies  

       Wil Buis, psychiater

Eenmalige consulten op verwijzing van de huisarts


Huisartsen die aangesloten zijn bij de CET-regeling (voorheen POH3+ consultatieregeling) van de regio Den Bosch en Bommelerwaard kunnen patiënten verwijzen naar Buis en Brugman Psychiatrisch Advies voor één gesprek voor diagnose en advies, voor een medicatie-advies, voor evaluatie van de psychische stabiliteit en psychofarmaca bij chronische aandoening en voor advisering over verantwoord afbouwen

Wil Buis doet deze consulten op de locatie Medizz, Copernicuslaan 301, 5223 EH Den Bosch. Voor patiënten van Gezondheidscentrum Den Bosch Noord en de Vier Kwartieren in Boxtel komt Wil Buis in de huisartspraktijk. Op indicatie doet zij consulten in een andere huisartspraktijk of bij de patiënt thuis.

Ingvild Brugman doet deze consulten op haar praktijkadres Willemshuys, van der Does de Willeboissingel 5, 5211 CA 's-Hertogenbosch, tel. 06 43171160, zie www.willemshuys.nl .

Doelgroep:

Patiënten vanaf 17 jaar met een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. Echter géén diagnostiek van ADHD, autisme of dementie.

Wil Buis heeft ruime deskundigheid m.b.t. depressie, bipolaire stoornis, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten), somatische en psychiatrische comorbiditeit en chronische psychosen.


Procedure:

De huisarts is altijd de verwijzer, POH GGZ en eerstelijns psychologen kunnen alleen verwijzen als de huisarts mede-verwijzer is en ook gegevens van de huisarts meegestuurd worden. De patiënt wordt opgeroepen door Wil Buis of Ingvild Brugman. De afspraak is doorgaans binnen 2 weken na de aanmelding.

De CET-regeling kent géén eigen bijdrage en géén eigen risico.

Een consult duurt meestal 3 kwartier tot 1 uur, maar het kan afhankelijk van de vraagstelling en complexiteit van de problematiek variëren tussen 20 en 75 minuten.

Conclusies en adviezen worden geformuleerd op basis van de samenspraak met de patiënt tijdens het consult (shared decision making).

De huisarts ontvangt binnen 2 dagen een uitschrijfbrief met bevindingen, diagnose en adviezen via Zorgmail/Edifact. De patiënt kan een kopie krijgen per beveiligde e-mail via Zorgmail Secure e-mail of eventueel per post.


Verloop van het gesprek:

Dit hangt af van de vraagstelling van de huisarts en van de vraag van de patiënt zelf. Doorgaans komen aan de orde: huidige klachten en problemen en het verloop ervan, vroegere klachten en behandelingen en resultaten daarvan, hoe was de persoon vóór het begin van de klachten en wat zijn haar of zijn sterke kanten en talenten, samen afwegen wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat daarvan mogelijke lichamelijke, psychisch en sociale oorzaken zijn. D.w.z. diagnostiek in de zin van 'doorschouwen' volgens het biopsychosociale model, waarbij professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid van de patiënt samenkomen. Adviezen of mogelijke opties worden gebaseerd op richtlijnen en zorgstandaarden in combinatie met de visie en voorkeuren van de patiënt. Steekproefsgewijs wordt gevraagd nadien een korte vragenlijst in te vullen over de ervaring waardering van het gesprek door de patiënt.


Verwijzen: 

Zie onder button 'verwijzen'


Wachttijd:

Patiënten kunnen vrijwel steeds terecht binnen 2 weken na aanmelding.  

Op de website HA-web is een lijst te vinden met andere psychiaters die consultatie bieden in het kader van de CET-regeling (voorheen POH 3+ regeling). 


Klachten:

Bij voorkeur worden klachten of onvrede rechtstreeks geuit en zo snel mogelijk besproken, daar kan van 2 kanten van geleerd worden. U kunt daarover bellen of mailen, zie de button contact . U kunt ook een klacht indienen, zie onder de button home .Overige vormen van consultatie:


Telefonische consultatie:

Telefonisch overleg en advies is mogelijk met Wil Buis via 0486 870779 en met Ingvild Brugman via 06 43171160.

Via het contactformulier op deze website kan aan Wil Buis gevraagd worden om terug te bellen voor telefonisch overleg of voor informatie.


E-consulten:

Via Zorgdomein, aangeven dat het om een e-consult gaat, antwoord volgt binnen 2 dagen (behoudens tijdens vakanties).