Double-click to start typing
Dou
Double-click to start typing
Double-c

Buis Psychiatrisch Advies  

 Wil Buis, psychiater

Eenmalige consulten op verwijzing van de huisarts


Huisartsen die aangesloten zijn bij de CET-regeling (voorheen POH3+ consultatieregeling) van de regio Den Bosch en Bommelerwaard kunnen patiënten verwijzen naar Wil Buis (praktijk Buis Psychiatrisch Advies) voor één gesprek voor diagnose en advies, voor een medicatie-advies, voor evaluatie van de psychische stabiliteit en psychofarmaca bij chronische aandoening en voor advisering over verantwoord afbouwen

Deze consulten worden gedaan op de locatie Medizz, Copernicuslaan 301, 5223 EH Den Bosch. En voor patiënten van Gezondheidscentrum Den Bosch Noord en de Vier Kwartieren in Boxtel in de huisartspraktijk.

Consulten kunnen op indicatie ook in een andere huisartspraktijk gedaan worden of bij de patiënt thuis..


Doelgroep:

Patiënten vanaf 17 jaar met een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. Echter géén diagnostiek van ADHD, autisme of dementie.

Ruime deskundigheid m.b.t. depressie, bipolaire stoornis, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten), somatische en psychiatrische comorbiditeit en chronische psychosen.


Procedure:

De huisarts is altijd de verwijzer, POH GGZ en eerstelijns psychologen kunnen alleen verwijzen als de huisarts mede-verwijzer is en ook gegevens van de huisarts meegestuurd worden.

De CET-regeling kent géén eigen bijdrage en géén eigen risico.

Een consult duurt meestal 3 kwartier tot 1 uur, maar het kan afhankelijk van de vraagstelling en complexiteit van de problematiek variëren tussen 20 en 75 minuten.

Conclusies en adviezen worden geformuleerd op basis van de samenspraak met de patiënt tijdens het consult (shared decision making).

De huisarts ontvangt binnen 2 dagen een uitschrijfbrief met bevindingen, diagnose en adviezen via Zorgmail/Edifact. De patiënt kan een kopie krijgen per beveiligde e-mail via Zorgmail Secure e-mail of eventueel per post.


Verwijzen: 

Zie onder button 'verwijzen'


Wachttijd:

Patiënten kunnen vrijwel steeds terecht binnen 2 weken na aanmelding, vakanties uitgezonderd. 

Op de website HA-web is een lijst te vinden met andere psychiaters die consultatie bieden in het kader van de CET-regeling (voorheen POH 3+ regeling). 


Overige vormen van consultatie:


Telefonische consultatie:

Telefonisch overleg en advies is mogelijk via 0486 870779.

Ook kan via het contactformulier op deze website gevraagd worden om terug te bellen voor telefonisch overleg of voor informatie.


E-consulten:

Via Zorgdomein, aangeven dat het om een e-consult gaat, antwoord volgt binnen 2 dagen (behoudens tijdens vakanties).