Double-click to start typing
Dou
Double-c

  Buis Psychiatrisch Advies  

       Wil Buis, psychiater

Mijn naam is Wil Buis, ik ben is psychiater sinds 1979. Ik heb 18 jaar gewerkt bij Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel in 

Vught en Den Bosch; 10 jaar ben ik daar tevens opleider voor psychiaters geweest. Daarna ben ik 15 jaar werkzaam geweest in 

het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. 

Ik heb veel ervaring met depressies, bipolaire stoornissen, chronische psychosen, gecombineerde psychiatrische en lichamelijke aandoeningen en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Ik ben gepromoveerd op een onderzoek naar psychiatrische diagnostiek en advies ten dienste van huisartsen.  

Na mijn pensionering werd ik zelfstandig gevestigd psychiater in Buis Psychiatrisch Advies, Van daaruit heb ik van 2013-2017  

gewerkt voor Ypse Generalistische Basis GGZ in Den Bosch. Van 2013-2021 heb ik eenmalige consulten gedaan voor huisartsen 

in de regio Den Bosch en Boxtel. Per 1 januari 2021 ben ik gestopt met de eenmalige consulten in huisartspraktijken.


Mijn huidige missie: Het bevorderen van herstelondersteunende zorg en dit integreren met evidence based medicine.
Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in kritiek op de psychiatrie: vroeger de cliëntenbeweging, daarna de vrouwenhulpverlening en later de herstelbeweging. 
Het herstelondersteunend werken heeft na mijn pensionering nieuw werkplezier toegevoegd, door een gesprek met een patiënt te zien als een gesprek 

tussen 2 deskundigen: de patiënt vanuit de eigen ervaring en de professional vanuit diens vakkennis. 


Sinds 2020 ben ik weer actief in Reinier van Arkel in Den Bosch, ik leid samen met een ervaringsdeskundige ontwikkelsessies Samenwerken aan Positieve 

Gezondheid en Herstel. Voor elk team worden deze sessies in overleg met hen afgestemd op hun vragen en behoeften. 

Bij Reinier van Arkel (Specialistische GGZ) is herstelondersteunende zorg uitgangspunt, in combinatie met het bieden van bewezen effectieve behandelingen, zie https://Hartvoorherstel.pdf .

Ik ben ook nog actief als bestuurslid van de afdeling Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) van de NVvP met herstelondersteuning als speciaal aandachtspunt.

Voorheen heb ik dit als aandachtspunt gehad toen ik 8 jaar lid was van de Raad van Toezicht van de RIBW Nijmegen-Rivierenland en tot voor kort als lid van de redactieraad van het niet-wetenschappelijke tijdschrift voor psychiaters 'De Psychiater.


Aanbod Buis Psychiatrisch Advies:

Wil Buis kan (kosteloos) meedenken over de integratie van evidence based medicine en herstelondersteunende zorg.


Contact:

Tel 06 14102002 of [email protected] of via formulier op deze website.


KvK Buis Psychiatrisch Advies nr 55963374, BTW-id NL001341665B36. BIG registratie nr WMNJ Buis 89020375501, AGB code WMNJ Buis persoonlijk 03-029283.