Double-click to start typing
Dou
Double-click to start typing
Double-c

Buis en Brugman Psychiatrisch Advies  

       Wil Buis, psychiater

Wil Buis is psychiater sinds 1979. Zij heeft 18 jaar gewerkt bij Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel in Vught en Den Bosch; 10 jaar was zij tevens opleider voor psychiaters. Daarna is zij 15 jaar werkzaam geweest in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. 

Sinds 2013 is zij zelfstandig gevestigd psychiater met consultatieve werkzaamheden voor huisartsen in de regio Den Bosch en tot 1 januari 2017 ook voor Ypse (instelling voor Generalistische Basis GGZ) in Den Bosch. 

Zij heeft veel ervaring met depressies, bipolaire stoornissen, chronische psychosen, gecombineerde psychiatrische en lichamelijke aandoeningen en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar psychiatrische diagnostiek en advies ten dienste van huisartsen.  

Zij ziet een gesprek met een patiënt als een gesprek tussen 2 deskundigen: de patiënt vanuit de eigen ervaring en zij zelf vanuit haar vakgebied. Zij stelt het op prijs met haar deskundigheid patiënten en huisartsen van dienst te kunnen zijn.


Aanbod: uitsluitend eenmalige consulten voor patiënten van huisartsen in de regio Den Bosch in het kader van de de CET (voorheen POH 3+)-regeling. 

Deze consulten worden betaald uit het budget dat huisartsen hiervoor ter beschikking hebben. Hiervoor geldt géén eigen bijdrage en géén eigen risico. 

Geboden worden: 

* eenmalige consulten voor diagnostiek en advies

* eenmalige consulten voor medicatie-adviezen

* eenmalige consulten ter evaluatie van de psychische stabiliteit en psychofarmaca bij chronische aandoening; ook advisering over verantwoord afbouwen

* telefonische consulten

* e-consulten (via Zorgdomein)

* mee-kijk-consulten. 

N.B. Géén aanbod voor behandelingen. 


Per 1 maart 2019 werkt Wil Buis voor de eenmalige consulten samen met Ingvild Brugman, psychiater in Buis en Brugman Psychiatrisch Advies. 

De reden is het toenemend aantal verwijzingen, terwijl zij juist wat minder wil gaan gaan werken.


Praktijkadres Wil Buis: Copernicuslaan 301 (gebouw Medizz), 5223 EH Den Bosch. Tevens spreekuur in Gezondheidscentrum Noord in Den Bosch en de De Vier Kwartieren in Boxtel. Op indicatie is een consult in een andere praktijk of huisbezoek mogelijk. 

Verwijzingen kunnen worden gedaan via Zorgdomein naar Buis en Brugman Psychiatrisch Advies. zie bij de button 'verwijzen'.

Telefoonnummer: 0486 870779.


Praktijkadres Ingvild Brugman: Willemshuys, van der Does de Willeboissingel 5, 5211 CA 's-Hertogenbosch, tel. 06 43171160.

Verdere informatie over Ingvild Brugman zie www.willemshuys.nl .

Verwijzingen kunnen worden gedaan via Zorgdomein naar Buis en Brugman Psychiatrisch Advies. zie bij de button 'verwijzen'.

Telefoonnummer 06 43171160.


KvK Buis en Brugman Psychiatrisch Advies nr 55963374 * AGB code praktijk 03-(0)95239 * AGB code Wil Buis persoonlijk 03-029283 *BIG nr Wil Buis 89020375501.

Kwaliteitsstatuut GGZ: dit is voor Wil Buis niet van toepassing omdat de consulten vallen onder de eerste lijn en omdat geen behandelingen geboden worden.

Privacy: aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens wordt voldaan, zie het Privacystatement van Buis en Brugman Psychiatrisch Advies.

Klachtenregeling: zie het reglement van de Vrijgevestigde Psychiaters van de Regio `s-Hertogenbosch e.o. waar Wil Buis bij aangesloten is en het klachtenreglement van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 

Geschillenregeling: zie https://www.degeschillencommissiezorg/clienten/zorgcommissies bij Vrijgevestigde GGZ-Praktijken.