Double-click to start typing
Dou
Double-click to start typing
Double-c

Buis Psychiatrisch Advies  

 Wil Buis, psychiater

Wil Buis is psychiater sinds 1979. Zij heeft 18 jaar gewerkt bij Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel in Vught en Den Bosch; 10 jaar was   zij tevens opleider voor psychiaters. Daarna is zij 15 jaar werkzaam geweest in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. 

Sinds 2013 is zij zelfstandig gevestigd psychiater met consultatieve werkzaamheden voor huisartsen in de regio Den Bosch en tot 1 januari 2017 ook voor Ypse (instelling voor Generalistische Basis GGZ) in Den Bosch. 

Zij heeft veel ervaring met depressies, bipolaire stoornissen, chronische psychosen, gecombineerde psychiatrische en lichamelijke aandoeningen en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). 

Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar psychiatrische diagnostiek en advies ten dienste van huisartsen. Zij is erg geïnteresseerd in zorgvernieuwing waarbij de patiënt méér regie heeft.  


Aanbod: uitsluitend eenmalige consulten voor huisartsen in de regio Den Bosch in het kader van de de POH 3+ regeling. 

Deze consulten worden betaald uit het budget dat huisartsen hiervoor ter beschikking hebben. Hiervoor geldt géén eigen bijdrage en géén eigen risico. 

Geboden worden: 

* eenmalige consulten voor diagnostiek en advies

* eenmalige consulten voor medicatie-adviezen

* eenmalige consulten ter evaluatie van de psychische stabiliteit en psychofarmaca bij chronische aandoening; ook advisering over verantwoord afbouwen

* telefonische consulten

* e-consulten (via Zorgdomein)

* mee-kijk-consulten. 

N.B. Géén aanbod voor behandelingen. 


Praktijkadres Buis Psychiatrisch Advies: Copernicuslaan 301 (gebouw Medizz), 5223 EH Den Bosch. Tevens spreekuur in Gezondheidscentrum Noord in Den Bosch en de De Vier Kwartieren in Boxtel. Op indicatie is een consult in een andere praktijk of huisbezoek mogelijk. 

Verwijzingen kunnen worden gedaan via Zorgdomein naar Buis Psychiatrisch Advies of evt. per fax, zie bij button 'verwijzen' of download verwijsformulier.

Telefoonnummer, tevens faxnummer: 0486 870779.


KvK nr 55963374 * AGB code praktijk 03-(0)95239 * AGB code persoonlijk 03-029283.

Kwaliteitsstatuut GGZ: dit is niet van toepassing omdat de consulten vallen onder de eerste lijn en omdat geen behandelingen geboden worden.

Klachtenregeling: zie het reglement van de Vrijgevestigde Psychiaters van de Regio `s-Hertogenbosch e.o. waar zij bij aangesloten is en het klachtenreglement van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.